pusty
Dydaktyka
pusty

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOŁĄCZ DO NAS — ZAPRASZAMY NA SPECJALIZACJĘ KARTOGRAFICZNĄ !

Prawie wszyscy pracownicy Katedry (brak M. Tomaszewskiej oraz P. Kowalskiego) — od lewej stoją: I. Karsznia, T. Nowacki, I. Gołębiowska, A. Ciołkosz-Styk, J. Pasławski, W. Ostrowski (kierownik Katedry), J. Korycka-Skorupa, B. Ogorzelska, J. Siwek, A. Macioch, B. Horodyski; oraz w „dolnym” rzędzie od lewej: T. Opach i K. Kossobudzki.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Studentom I roku studiów geograficznych i kierunków pokrewnych polecamy przygotowany przez pracowników naszej Katedry podręcznik akademicki „Wprowadzenie do kartografii i topografii”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KRÓTKO O KATEDRZE KARTOGRAFII:

Katedra Kartografii, wchodząca w skład Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, powstała w 1950 roku jako jedna z trzech katedr organizowanego wówczas Instytutu Geografii UW.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dla studentów wydziału oraz badania z zakresu kartografii geograficznej: historii kartografii polskiej, kartografii matematycznej, kartografii komputerowej, metodyki kartograficznej, redakcji map i atlasów, kartografii prasowej oraz kartograficznej metody badań.

Zajęcia prowadzone są dla wszystkich studentów I roku geografii (kartografia i topografia) oraz dla tych studentów, którzy po 3 latach studiów licencjackich wybrali kartografię jako studia magisterskie.

Specjalizacja kartograficzna trwa 2 lata (por. program zajęć). Absolwenci po napisaniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu otrzymują tytuł geografa-kartografa. Są oni zatrudniani w wydawnictwach o profilu kartograficznym jako redaktorzy map, w pracowniach zagospodarowania przestrzennego, w firmach stosujących programy graficzne oraz wykorzystujących geograficzne systemy informacji.

Nasz adres:
Katedra Kartografii
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
tel. (0-22) 55 21 510
fax: (0-22) 55 21 521

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• TABLICA OGŁOSZEŃ KATEDRY KARTOGRAFII •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

opracowanie: JJ   administracja: TO
WGiSR